Informatie Algemeen - www.kiai.nl

Onze groene submenu's geven u nog meer achtergrondinformatie over dit item en onze vereniging!

Bestuur en Leraren Lestijden en Locatie Reglement en
Algemene Voorwaarden
Sportkleding en tassen Contact en Aanmelden

Judo vereniging Kiai is omstreeks 1970 ontstaan door een groep enthousiaste jongeren die de Judosport privé wilden beoefenen. Later gingen zij dit ook onderwijzen aan belangstellende vriendjes en andere kinderen uit het dorp Zwaagdijk. Al snel kwamen er ook jongeren uit de omliggende dorpen, om mee doen aan deze "nieuwe" tak van sport. Dit alles gebeurde in eerste instantie allemaal nog op gewone matrassen die waren verzameld in het dorp (geld was er namelijk niet). Al snel kwam men erachter dat dit niet de ideale ondergrond was om op te werken. Er werd dan ook een professionele judomat aangekocht, die op dat moment werd bekostigd door Joop Groot, onze latere voorzitter van de vereniging. Enkele jaren later werd er een bondserkende leraar aangetrokken voor het verzorgen van de lessen. En zie: een nieuwe Judovereniging was geboren.
Op 11-02-1972 is de Judovereniging officieel opgericht en in 1980 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland.
Hoewel er bij het gereedmaken van deze site de grootst mogelijke zorg wordt betracht, bestaat er altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze Internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Wij hopen dat u met plezier kijkt naar onze site, en misschien wel tot ziens op een van onze kennismakingslessen.

Bestuur Judovereniging Kiai.

Klik voor meer informatie op bovenstaande links in het groene submenu.

Judovereniging Kiai is aangesloten bij:
Judo bond Nederland
Stichting Judocombinatie Westfriesland Sensei
Sportservice Noord-Holland